Het Binnenhof is een gebouwencomplex in het centrum van Den Haag en al eeuwenlang het centrum van de Hollandse en Nederlandse politiek.

Den Haag is ontstaan rond het Binnenhof, dat door de geschiedenis heen steeds in veel opzichten het middelpunt van de residentie is geweest.

Het Binnenhof behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Het Buitenhof is een aangrenzend plein en werd vroeger ook wel ‘Nederhof’ genoemd. De oudste gebouwen op het Binnenhof stammen reeds uit het begin van de dertiende eeuw en hebben dus al heel wat bewoners aan zich voorbij zien trekken.

Van graven, stadhouders en Lodewijk Napoleon tot Seyss-Inquart, in de tijd van de Duitse bezetting.Het Binnenhof is een plein in het centrum van Den Haag, met in het midden de Ridderzaal omringd door parlements- en regeringsgebouwen.

Het Binnenhof - Politiek Den HaagVan hieruit wordt Nederland geregeerd.Het Binnenhof is een plein in het centrum van Den Haag, met in het midden de Ridderzaal omringd door parlements- en regeringsgebouwen. Van hieruit wordt Nederland geregeerd. Hier vergadert de volksvertegenwoordiging, werkt de minister-president en houden de ministers hun wekelijkse beraad.

Eenmaal per jaar komen de Eerste en de Tweede Kamer in de verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de Ridderzaal bijeen. Dat gebeurt op de derde dinsdag in september – oftewel Prinsjesdag; de dag waarop het staatshoofd in de troonrede de plannen van de regering voor het komende jaar presenteert.